Velcade

Janssen-Cilag International N.V.

Nazwa Velcade
Nazwa powszechnie stosowana Bortezomibum
Podmiot odpowiedzialny Janssen-Cilag International N.V.
Rodzaj preparatu ludzki
Postać proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Typ procedury CEN
Numer pozwolenia
Kod ATC L01XX32
Substancje czynne Bortezomibum

Opakowania


1 fiol.

Kod EAN 05909990000890
Refundowany Nie
Kategoria dostępności Rpz
Numer EU EU/1/04/274/001