Inflacam

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Nazwa Inflacam
Nazwa powszechnie stosowana Meloxicamum
Podmiot odpowiedzialny Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Rodzaj preparatu weterynaryjny
Postać zawiesina doustna
Typ procedury CEN
Numer pozwolenia EU/2/11/134
Kod ATC QM01AC06
Gatunki docelowe pies
Substancje czynne Meloxicamum

Opakowania


1 butelka 15 ml

Kod EAN 5909991015787
Refundowany Nie
Kategoria dostępności Rp

1 butelka 42 ml

Kod EAN 5909991015794
Refundowany Nie
Kategoria dostępności Rp

1 butelka 100 ml

Kod EAN 5909991015800
Refundowany Nie
Kategoria dostępności Rp

1 butelka 200 ml

Kod EAN 5909991015824
Refundowany Nie
Kategoria dostępności Rp