Inflacam

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Nazwa Inflacam
Nazwa powszechnie stosowana Meloxicamum
Podmiot odpowiedzialny Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Rodzaj preparatu weterynaryjny
Postać zawiesina doustna
Typ procedury CEN
Numer pozwolenia EU/2/11/134
Kod ATC QM01AC06
Okresy karencji koń-tkanki jadalne-3 dni
Gatunki docelowe koń
Substancje czynne Meloxicamum

Opakowania


1 butelka 100 ml

Kod EAN 5909991015879
Refundowany Nie
Kategoria dostępności Rp

1 butelka 250 ml

Kod EAN 5909991015886
Refundowany Nie
Kategoria dostępności Rp