NovoThirteen

Novo Nordisk A/S

Nazwa NovoThirteen
Nazwa powszechnie stosowana Catridecacogum alfa. Rekombinowany czynnik krzepnięcia XIII.
Podmiot odpowiedzialny Novo Nordisk A/S
Rodzaj preparatu ludzki
Postać proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Typ procedury CEN
Numer pozwolenia
Kod ATC B02BD11
Substancje czynne Rekombinowany czynnik krzepnięcia XIII A (Katrydekakog)

Opakowania


1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 łącznik fiolki

Kod EAN 05909991016661
Refundowany Nie
Kategoria dostępności Rpz
Numer EU EU/1/12/775/001