Signifor

Novartis Europharm Limited

Nazwa Signifor
Nazwa powszechnie stosowana Pasireotidum
Podmiot odpowiedzialny Novartis Europharm Limited
Rodzaj preparatu ludzki
Postać proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
Typ procedury CEN
Numer pozwolenia
Kod ATC H01CB05
Substancje czynne Pasireotidum

Opakowania


1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. 2 ml rozp. + 1 igła + 1 łącznik fiolki

Kod EAN 07613421022372
Refundowany Nie
Kategoria dostępności Rp
Numer EU EU/1/12/753/019